Penafian (Disclaimer)

Kementerian Pendidikan Tinggi adalah tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi.

Servis di laman web ini juga terlindung di bawah penafian laman induk www.unimas.my. Klik disini untuk membaca penafian ini.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan sistem ini anda bersetuju dengan penafian / (Disclaimer) servis laman web ini. Klik di sini untuk membaca penafian tersebut.